Reserveringsvoorwaarden

Prijzen

Bij alle accommodaties publiceren wij een dagprijsindicatie (inclusief auto) voor het laag- en het hoogseizoen voor het standaard aantal bedden. De hoogseizoenperiode wordt bij de accommodaties vermeld. Op de meeste bestemmingen gelden ook middenseizoen prijzen. Dit zijn doorgaans de maanden mei, juni en september. U kunt ons het beste even bellen voor een exacte prijsopgave. Wanneer uw boeking in twee seizoenen valt, wordt de prijs proportioneel berekend.
Een prijsopgave voor de exacte periode kunt u per e-mail of telefonisch opvragen (075 6120390).

Reservering

 1. Wanneer u een keuze heeft gemaakt, kunt u ons het best rechtstreeks bellen
  (075 6120390), of u stuurt ons het formulier Aanvraag Beschikbaarheid vanuit onze website.
 2. Doorgaans kunnen wij onmiddellijk nagaan of de gewenste accommodatie nog vrij is, of welke alternatieven beschikbaar zijn. Nadat de reservering tot stand is gekomen dient u deze binnen 24 uur te bevestigen d.m.v. de Reserveringsopdracht gepubliceerd op deze website. De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle opgegeven medereizigers die hij of zij heeft aangemeld.

Indien u ons opdracht geeft om vluchten voor u te boeken, kan dat alleen nadat wij de Reserveringsopdracht hebben ontvangen.
Betaling

Na ontvangst van de “Reserveringsopdracht” ontvangt u per e-mail de boekingsbevestiging / factuur, waarna u per omgaand de aanbetaling voldoet.

Het aanbetalingbedrag wordt vermeld op de factuur.

 • De aanbetaling bedraagt 50% van de totale reissom, inclusief de kosten voor verzekeringen, reservering en de Stichting Garantiefonds voor Gespecialiseerde Tour Operators.
 • De restbetaling – eveneens vermeld op de factuur –  dient tenminste 6 weken voor vertrek te worden voldaan; de betaaldatum staat op de factuur vermeld en u krijgt daarvoor geen nieuwe factuur.
 • Reserveringen gemaakt binnen 6 weken voor vertrek, moeten terstond en volledig worden voldaan.
 • Bankrelatie:   ABN-AMRO rek. nr.:  NL40ABNA0411637770

Reisbescheiden

Ongeveer 10 dagen voor vertrek zenden wij u per e-mail alle reisbescheiden, alsmede Reisnotities en een routebeschrijving(en) naar uw accommodatie.
De vouchers voor uw accommodatie(s), auto(s) en/of transfer, alsmede uw vluchttickets dient u te allen tijde uit te printen.
Wij adviseren u om ook de andere documenten uit te printen en zorgvuldig door te lezen.

Aankomst en vertrek 

Het tijdstip waarop uw accommodatie beschikbaar is, verschilt per bestemming
(zie Praktische Informatie).  Op de laatste dag van uw verblijf verzoeken wij u de accommodatie vóór 10 uur ’s morgens te ontruimen, om zodoende in de gelegenheid te zijn het huis weer schoon gereed te hebben voor de volgende bewoners.
Deze tijden gelden ook indien uw terugvlucht laat in de middag, avond of nacht is. Vaak is er echter gelegenheid om uw de bagage te “parkeren” zodat u ongehinderd nog van de laatste dag kunt genieten.
Wij verwachten dat u de accommodatie netjes – en zeker de keukeninventaris schoon – achterlaat.

Transport luchthaven naar accommodatie

Omdat bij al onze arrangementen een auto is inbegrepen, staat deze direct voor u klaar op de (lucht)haven van aankomst. Met behulp van onze routebeschrijving kunt u dan rechtstreeks naar uw accommodatie reizen.
Indien gewenst kunnen wij voor u een taxitransfer regelen bij aankomst.
U wordt dan op de luchthaven opgewacht door een chauffeur die u rechtstreeks naar de accommodatie brengt.
De prijzen gelden voor maximaal 4 personen per enkele reis en zijn op aanvraag beschikbaar.

Accommodatie

Uitsluitend de personen die op de Reserveringsopdracht worden vermeld, mogen van de accommodatie gebruik maken.
Veel van onze accommodaties zijn op zichzelf staande huizen, waarvoor wij de exclusieve boekingsrechten in Nederland hebben. Sommige villa’s zijn dusdanig van afmeting of constructie dat ze in meer appartementen zijn onderverdeeld. Ze zijn echter altijd voorzien van privéfaciliteiten. De plattegrondjes en/of de foto’s die wij publiceren dienen uitsluitend om u een indruk te geven van de indeling van de accommodatie, c.q. de ambiance die u mag verwachten. Zij pretenderen niet tot in details nauwkeurig te zijn. Bij huizen waarin zich meerdere accommodaties bevinden, zijn onderlinge verschillen mogelijk.
Een essentiële voorkeur dient op de reserveringsopdracht te worden vermeld. Uitsluitend wanneer dit als essentie schriftelijk aan u wordt bevestigd, mag u ervan uitgaan dat het verlangde wordt geleverd. Extra kosten voor een essentie worden aan u doorberekend.
In alle andere gevallen wordt uw wens als preferentie (voorkeur) geboekt.

Schoonmaak & inventaris

Beddengoed en handdoeken zijn aanwezig en worden minstens eens per week verschoond. Wij adviseren u echter extra handdoeken mee te nemen, evenals badlakens. De huizen worden minstens eens per week schoongemaakt (geen afwas), maar wellicht niet zoals u dat thuis gewend bent. Enige hulp wordt dan ook van u verwacht. In de meeste huizen is schoonmaakgereedschap aanwezig. Alle huizen zijn door de eigenaren naar eigen smaak en inzicht ingericht. Lokale normen kunnen echter verschillen van de onze. Zie ook “Praktische Informatie.

Airco, energie & water

Gas, elektriciteit en water zijn bij de prijs inbegrepen.
Stookkosten (ook brandhout voor de open haard) en kosten voor gebruik van airconditioning zijn niet bij de prijs inbegrepen en dienen lokaal te worden afgerekend (tenzij anders vermeld)

Schade en gedrag

Hoewel het gebruikelijk is dat er voor mogelijke schade een borgsom gestort wordt, willen wij deze methode niet standaard volgen (tenzij anders vermeld). Wij gaan er van uit dat onze cliënten de eigendommen van hun gastheer zullen respecteren. In geval van schade dient u dit altijd te melden aan de huiseigenaar of aan onze plaatselijke agent en de schade met hen te verrekenen of het beschadigde te vervangen. Een goede reisverzekering dekt in de meeste gevallen dit soort schade. Wij verwachten van onze cliënten dat zij plaatselijke gebruiken zullen respecteren en hun gedragspatroon aanpassen aan de omgeving.Vertegenwoordiging & lokale agenten

Gegeven het onafhankelijke en zelfstandige karakter van de door u gekozen vakantie blijven onze bemoeienissen gedurende uw verblijf tot een minimum beperkt. De traditionele hostess kennen wij niet. Toch is het wellicht een geruststellende gedachte dat, wanneer u écht hulp nodig zou hebben, u altijd terecht kunt bij onze lokale agenten. Bovendien zijn zij u graag behulpzaam met toeristische informatie, routesuggesties, of het boeken van excursies: het is aan u of u hen daarbij wilt betrekken.
Het adres van de kantoren en de telefoon/faxnummers worden bij uw reisbescheiden verstrekt.

Annuleringen & wijzigingen

Indien u genoodzaakt bent om uw arrangement, of delen daarvan, te annuleren of te wijzigen, dient u dit altijd schriftelijk aan ons te bevestigen.

De annuleringskosten bedragen (gerekend vanaf de dag dat wij uw schriftelijke melding ontvangen):

tot 28 dagen voor vertrek 50% van de totale huursom
tot 14 dagen voor vertrek 75% van de totale huursom
vanaf 14 dagen voor vertrek of later: de volledige huursom

Deze kosten worden – volgens de verzekeringsvoorwaarden – vergoed indien u een Annuleringsverzekering heeft afgesloten (zie Verzekeringen).
Voor iedere wijziging in de reservering en bij annulering berekenen wij, afgezien van de eventuele meerprijs, €30,- administratiekosten, verhoogd met de gemaakte communicatiekosten.
De annulering- en/of wijzigingskosten van uw vlieg- of bootreis zijn afhankelijk van de maatschappij waarbij deze geboekt zijn (zie ook “Vluchten”).

In het hoogst onwaarschijnlijke geval dat wij genoodzaakt zouden zijn om, door factoren buiten onze invloed, de reservering van uw accommodatie te annuleren, dan zullen wij al het mogelijke doen om u een alternatief van gelijke of betere standaard aan te bieden. Indien dit alternatief voor u niet acceptabel is dan dient u ons dat schriftelijk mede te delen; wij restitueren dan onmiddellijk alle betalingen betreffende het landarrangement.

Verzekeringen 

Wij adviseren u nadrukkelijk om, gelijktijdig met de reservering, een goede reis-, en annuleringsverzekering af te sluiten. Voor bijzonderheden klik op de knop Verzekeringen

Klachten

Mocht u onverhoopt een klacht over de accommodatie hebben, dan dient u hierover eerst de huiseigenaar te informeren. Is deze niet aanwezig of niet in staat om u te helpen, dan kunt u de klacht voorleggen aan onze plaatselijke agent, zodat deze de kans heeft ter plaatse een oplossing te vinden. Heeft dit, naar uw mening, geen bevredigend resultaat, dan dient u de klacht, kort geformuleerd, ter plaatse schriftelijk vast te leggen, door onze agent te laten ondertekenen en dateren en binnen 30 dagen na terugkeer, eventueel schriftelijk toegelicht, bij ons in te dienen.
Uitsluitend wanneer de hier omschreven procedure wordt gevolgd, kunnen wij uw klacht in behandeling nemen.

 Algemeen voorbehoud

Wij doen al het mogelijke om te verzekeren dat omschrijvingen en/of informatie met betrekking tot alle aangeboden diensten correct zijn. Echter, indien om redenen buiten onze invloedssfeer enig aspect van dit dienstenpakket niet overeenkomt met deze omschrijvingen en/of informatie, dan kunnen wij hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden, ook niet indien de cliënt speciaal vanwege dat bepaalde aspect deze diensten heeft geboekt. De gepubliceerde prijsindicaties zijn gebaseerd op de prijzen zoals thans bekend zijn. Kennelijke fouten of vergissingen in dit programma binden ons niet.

En tot slot…..

 • Houdt u er rekening mee dat het in het rustige voor- en naseizoen kan voorkomen dat niet alle restaurants, taverna’s of bars geopend zijn, of dat bepaalde excursies (nog) niet worden uitgevoerd. Ook zwembaden kunnen nog (al) gesloten zijn.
 • Accommodaties met zwembad of tennisbaan kunnen “gevoeliger” zijn voor geluidsoverlast.
 • Omdat veel van onze huizen in een landelijke omgeving staan, kan het voorkomen dat u ongewenst bezoek krijgt van klein ongedierte. Ter plaatse zijn daartegen meestal afdoende middelen verkrijgbaar.
 • Hoger gelegen locaties kunnen, vooral ’s avonds, koeler zijn dan aan de kust.
 • Op sommige bestemmingen (vooral bij Zuid Europese landen) kan het voorkomen dat zich storingen voordoen in de water- of elektriciteit voorziening. Zulke storingen zijn meestal van korte duur en worden veroorzaakt door maatregelen van gemeente of overheid waarvoor wij, noch de eigenaar van uw accommodatie, aansprakelijk gesteld kunnen worden.
 • Er wordt op steeds meer bestemmingen in toenemende mate gebruik gemaakt van (schone) zonne-energie. Het kan daardoor voorkomen dat er niet altijd voldoende warm water beschikbaar is.
 • Hoewel wij bij de keuze van onze accommodaties steeds op zoek zijn naar de rustigste plekjes, kan het voorkomen dat er in de directe omgeving van uw vakantieverblijf toch activiteiten plaats vinden welke voor u storend zouden kunnen zijn. Wij kunnen hiervoor helaas geen aansprakelijkheid accepteren, zeker als het gaat om activiteiten van b.v. plaatselijke overheden of derden waarmee wij geen relatie hebben.